Právník / Právnička

Zaměstnavatel: Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1
Česká Lípa

Charakteristika činnosti: zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti pro orgány města, legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů města, koordinování vyřizování stížností, podnětů a petic, koordinování řešení složitějších otázek výkonu přenesené působnosti napříč jednotlivými útvary úřadu, připravování návrhů na uzavření veřejnoprávních smluv, vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských funkcí
Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa
Týdenní pracovní doba:20 hodin
Odměna: 300,- Kč/hod.
Požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda
-znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a teorie správního práva, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-dobrá orientace v právních předpisech z oblasti přenesené působnosti - zejm. na úseku všeobecné správy, pozemních komunikací a dopravy, územního plánování a stavebního řádu, živnostenského podnikání, životního prostředí a správního trestání
-velmi dobré komunikační schopnosti
-výborná znalost práce s MS Office
Uchazeč zašle přihlášku (vč. telefonního kontaktu) v obálce na adresu:
Městský úřad, oddělení personalistiky a mezd, nám. T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
nebo stejně označenou obálku předá v podatelně městského úřadu.
Lhůta pro podání přihlášky do:24.08.2018 - 12:30 hodin (osobně, poštou)
Volné místo právník / právnička pro lokalitu Česká Lípa.

Nástup možný od: 25. 08. 2018
Směnovost: Jednosměnný provoz

odpovědět
Právník / Právnička
Kontaktní osoba: Hana Málková
Telefon: +420 487 881 116
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Liberecký kraj