PRÁVNÍK, PRÁVNIČKA

Zaměstnavatel: Město Kravaře
Náměstí 405
Kravaře

KO: Bendová Helena, tel.: 553 777 905, e-mail: helena.bendova@kravare.cz
Písemnou přihlášku a níže uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na podatelnu městského úřadu nejpozději do 28. 02. 2019 do 15:00 hodin na adresu:
Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře.
Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení č. j. MUKR 1099/2019 - právník“ a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.
K výběrovému řízení (ústnímu pohovoru) budou pozváni uchazeči, kteří splňují požadované podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení a budou informování telefonicky nebo e-mailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání a časovým harmonogramem.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
- kontaktní telefonní číslo, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne straší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nej vyšším dosaženém vzdělání ( u diplomu i ověřená kopie dodatku k diplomu)

VŠ vzdělání v oboru právo
Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
Další požadavky:
- dokonalá uživatelská znalost práce s PC
- organizační, komunikační schopnosti, preciznost, vysoké pracovní nasazení
- samostatnost, od

Požadujeme
Práce s PC - MS Office, Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Nástup možný od: 01. 03. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
PRÁVNÍK, PRÁVNIČKA
Kontaktní osoba: Helena Bendová
Telefon: +420 553 777 905
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj