• P 
  • P 
  • Asistent soudce/asistentka soudce krajského soudu 

Asistent soudce/asistentka soudce krajského soudu

Zaměstnavatel: Krajský soud v Českých Budějovicích
Čsl. armády 1851
Tábor

Požadujeme:
- ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
- státní občanství České republiky
- trestní bezúhonnost
- způsobilost k právním úkonům
- samostatnost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti
- znalost práce na PC: MS Office, Outlook, Internet na uživatelské úrovni

Další informace:
- odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, pl. tř. 13, zvl. příplatek podle § 8 odst. 2 písm. c) cit. nařízení vlády
- pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
- výběr uchazečů bude proveden na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru. O přesném čase pohovoru budou zájemci, kteří doložili kompletní a úplné doklady, vyrozuměni e-mailem

Uchazeč podá písemnou přihlášku, v níž uvede:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) kontaktní telefon, mail, adresa
f) datum a podpis uchazeče

K žádosti uchazeč připojí:
a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
b) doklad o dosaženém vzdělání - ověřená kopie
c) motivační dopis
d) výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíce
e) prohlášení podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci asistenta soudce, a to v rozsahu pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemn

Nástup možný od: 01. 09. 2019
Směnovost: Jednosměnný provoz

odpovědět
Asistent soudce/asistentka soudce krajského soudu
Kontaktní osoba: Ivana Vobejdová
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Jihočeský kraj