• P 
  • P 
  • Referent/ka - právník 

Referent/ka - právník

Zaměstnavatel: Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20
Kojetín

Náplň práce:
Výkon právních činností ve věcech právních předpisů a majetku obce, výkon přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Kvalifikační předpoklady:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu právního zaměření; schopnost logického a analytického myšlení při řešení problémů, samostatnost, komunikativnost, vysoké pracovní nasazení, empatie, znalost práce na PC (Word, Excel), znalost občanského zákoníku, zákona o obcích, správního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Výhodou praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost (při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužitía majetku), příp. odborná způsobilost prokázaná zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení.

Termín podání přihlášky:
Do 29.07.2019 11:30 hod (v uvedeném termínu musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu Kojetín). Přihlášky doručte na adresu: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, v zalepené obálce s nápisem: NEOTVÍRAT – výběrové řízení, referent – právník.
Bližší informace:
- Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK, tel.: 581 277 420, 773 286 228, e-mail: j.nakladalova@radnice.kojetin.cz
- Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ, tel.: 581 277 404, 608 981 971, e-mail: j.stav@radnice.kojetin.cz.
Platné znění a náležitosti písemné přihlášky jsou

Nástup možný od: 01. 11. 2019
Směnovost: Jednosměnný provoz

odpovědět
Referent/ka - právník
Kontaktní osoba: Bc. Jana Nakládalová
Telefon: +420 581 277 420
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Bakalářské
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj