• P 
  • P 
  • PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130
Prostějov

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – výhodou
- vhodné i pro absolventy
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, ASPI)
Co nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- pružné rozvržení pracovní doby
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek
- příspěvek na penzijní připojištění
- účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
- možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturov

Nástup možný od: 01. 08. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Bendová
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj