• P 
  • P 
  • PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA 

PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Kladská 1092
Náchod

PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA v oboru služby Nepojistné sociální dávkové systémy a Zaměstnanost.

Místem výkonu služby je Náchod.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování pracovně právního a dalšího poradenství veřejnosti v zákonem stanoveném rozsahu. Vyřizování stížností, peticí, podnětů a žádostí. Vymáhání pohledávek. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Výživné u dětí svěřených do pěstounské péče. Zastupování veřejných zájmů před soudy a správními orgány. Poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení. Poskytování právního a dalšího poradenství odborným útvarům na Úřadu práce ČR ve vymezené územní působnosti. Výkon komplexních právních činností ve vymezené územní působnosti.

Kvalifikační požadavky: vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v České republice uznáváno jako rovnocenné.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen žádost) podané ve lhůtě do 30. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142

Nástup možný od: 01. 10. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Královéhradecký kraj