• P 
  • P 
  • právník/právnička odboru stavebního 

právník/právnička odboru stavebního

Zaměstnavatel: Statutární město Brno
Bratislavská 251
Brno

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou):
právník/právnička odboru stavebního
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, především právní podpora pro odbor stavební a vedení správního řízení, zejména řízení o přestupcích dle stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 11. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.12.2019
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního zaměření
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších př

Nástup možný od: 01. 12. 2019
Směnovost: Jednosměnný provoz

odpovědět
právník/právnička odboru stavebního
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Ševečková
Telefon: +420 545 542 240
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Jihomoravský kraj