• P 
  • P 
  • Právník/právnička města Hlinsko, Městského úřadu Hlinsko 

Právník/právnička města Hlinsko, Městského úřadu Hlinsko

Zaměstnavatel: Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
Hlinsko

Místo výkonu práce: Městský úřad Hlinsko - Poděbradovo náměstí 1
NÁPLŇ PRÁCE: zajišťování právní agendy města či městského úřadu, vyplývající z výkonu samostatné či přenesené působnosti, zejména rozhodování a dohled nad výkonem státní správy v oblasti přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, v oblasti přestupků v dopravě dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, příp. o dalších přestupcích nebo správních deliktech, k jejichž projednávání je dle obecně závazných právních předpisů příslušné město Hlinsko nebo Městský úřad Hlinsko, tj. zejména vedení řízení o přestupku, rozhodování o přestupku, dohled nad přípravou písemného vyhotovení rozhodnutí či usnesení; právní dohled nad vymáháním pohledávek města, zadáváním veřejných zakázek města či jeho příspěvkových organizací a přípravou smluv a ostatních dokumentů města a jeho příspěvkových organizací; zastupování města před soudy či jinými státními orgány v souladu s uděleným pověřením, včetně zastupování města ve funkci opatrovníka v občanskoprávních či jiných řízeních.
POŽADAVKY: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo na VŠ v ČR, příp. v oboru veřejná správa (za předpokladu následného absolvování zkoušky odborné způsobilosti u Ministerstva vnitra ČR ve smyslu přísl. ust. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), přehled o české i evropské legislativě, výborná znalost právních předpisů souvisejících

odpovědět
Právník/právnička města Hlinsko, Městského úřadu Hlinsko
Kontaktní osoba: Marta Nováková
Telefon: 469 315 324
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj