• P 
  • P 
  • Asistent/ka soudce 

Asistent/ka soudce

Zaměstnavatel: Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká 284
Český Krumlov

Asistent/ka soudce - Kvalifikační předpoklady:
o vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
o státní občanství ČR
o plná svéprávnost k právním úkonům
o trestní bezúhonnost
o znalost práce na PC (MS Office, Outlook, internet)

dále požadujeme:
o samostatnost, pečlivost, komunikační a organizační schopnosti

Náplň práce: v rozsahu zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup: duben, květen 2020

Další informace:
- pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou v délce jednoho roku se zkušební dobou s možností prodloužení na dobu neurčitou
- výběr bude proveden na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru
- o termínu pohovoru budou zájemci, kteří doložili písemné podklady, vyrozuměni e-mailem

Uchazeč v písemné přihlášce uvede následující:
o jméno a příjmení, titul
o datum a místo narození
o státní příslušnost
o místo trvalého pobytu
o kontaktní telefon, e-mail
o datum a podpis uchazeče

K žádosti uchazeč připojí:
o strukturovaný životopis
o motivační dopis
o doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
o výpis z Rejstříku trestů ne starší 1 měsíce
o prohlášení podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vyjadřující souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidátů, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení, tento souhlas může být kdykoliv odvolán

Způsob podání přihlášky:
o elektronicky na adrese podatelna@osoud.ckr.justice.cz,
o písemně na adrese

odpovědět
Asistent/ka soudce
Kontaktní osoba: Michaela Valenová
Telefon: 380 706 101
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Jihočeský kraj