• P 
  • P 
  • Asistent/ka soudce Okresního soudu v Chebu pro úsek občanskoprávní - opatrovnick 

Asistent/ka soudce Okresního soudu v Chebu pro úsek občanskoprávní - opatrovnick

Zaměstnavatel: Okresní soud v Chebu
Lidická 1066

Předseda Okresního soudu v Chebu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení až dvou míst na pozici asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - opatrovnický.

Platové ohodnocení: 13. platová třída (26.730,- Kč až 39.420,- Kč - konkrétní výše dle započitatelné praxe) + zvláštní příplatek 1.250,- Kč (dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ze dne 4.11.2019).

Pracovní doba: Po 7:30-17:00 h, Út+Čt 7:15-15:30 h, St 7:15-16:00 h, Pá 7:15-15:00 h.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta/ky soudce:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice
- státní občanství České republiky
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost.

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- čestné prohlášení o státním občanství
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání v České republice
- výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší dvou měsíců
- originál či oskenované prohlášení uchazeče k informaci o zpracování osobních údajů
s podpisem (v příloze tohoto dokumentu).

Lhůta pro doručení přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 31.7.2020. Přihláška se podává písemně na adresu Okresní soud v Chebu, Lidická 1, 350 60 Cheb. Poté se uskuteční pohovor před výběrovou komisí, jehož předmětem bude posouzení osobních a odborných předpokladů uchazeče pro přijetí na pozici asistenta/ky soudce. Výběrová komise
bude pětičlenná a složená ze soudců Okresního soudu v Chebu. O výsledku výběrového řízení
bude uchazeč mailem předsedou soudu vyrozuměn. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo

odpovědět
Asistent/ka soudce Okresního soudu v Chebu pro úsek občanskoprávní - opatrovnick
Kontaktní osoba: Ludmila Chrenová
Telefon: 377867466
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Karlovarský kraj