• P 
  • P 
  • rada/odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské 

rada/odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Palackého 162

rada/odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni, ID 11007190,v oborech služby „Zaměstnanost“, „Nepojistné sociální dávkové systémy“.
Místo výkonu práce: KoP Rokycany, Palackého č.p. 162, 337 01 Rokycany 1
Hlavní náplň činnosti:
provádí samostatné zajišťování veškeré právní agendy, právní součinnosti a
právního dohledu Odboru kontrolně právního (OKP) krajské pobočky v území
kontaktního pracoviště Rokycany, právně zajišťuje a koordinuje vymáhání pohledávek, zajišťuje vedení agendy výživného u dětí v pěstounské péči a spolupodílí se na
agendě náhradního výživného ve vztahu k pohledávkám, zajišťuje agendu výkonu činnosti dítěte dle zákona o zaměstnanosti, zajišťuje agendu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zajišťuje agendu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, spolupodílí se na metodické činnosti při aplikaci právních předpisů, konzultacích k nim a seznamování s nimi ostatních zaměstnanců a na řešení právních
otázek úřadu, poskytuje informace uchazečům o zaměstnání, žadatelům o dávky a ostatním
klientům v oblasti zaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti a provádí vnější právní konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti úřadu, poskytuje právní součinnost pro ředitelku kontaktního pracoviště, podílí se na právních činnostech v oblasti zaměstnanosti, NSD, insolvence, správního řízení, daňového řízení, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, veřejných zakázek a dalších prováděn

odpovědět
rada/odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské
Kontaktní osoba: Životopis zasílat na e-mail:
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Plzeňský kraj