• P 
  • P 
  • Právník/právnička - přestupkář/ka na Odboru stavebního úřadu a územního plánován 

Právník/právnička - přestupkář/ka na Odboru stavebního úřadu a územního plánován

Zaměstnavatel: Město Jeseník
Tovární 1287

Popis pracovního místa:
- organizace a účast na státním dozoru či kontrolní prohlídce stavby
- udělování pokut
- hlídání splatnosti pokuty, případně předání na vymáhání
- vedení přestupkového řízení
- prověřování podnětů na černé stavby
- spolupráce s referenty stavebního úřadu v rámci přestupků
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
- dobrou orientaci v oblasti přestupkového a správního práva, především v zákonech souvisejících s vykonávanou činností: č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek; č. 500/2004 Sb., správní řád; alespoň základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, všechny v platném znění.
Požadované doklady:
- přihláška do výběrového řízení (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná pracovní místa)
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Informace o pracovním místě:
- 11. platová třída (platový stupeň podle délky započitatelné praxe dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) + osobní příplatek a odměny odpovídající pracovnímu nasazení (40.000 Kč - 45.000,- Kč)
- plný pracovní úvazek
- místo výkonu práce: město Jeseník, Městský úřad Jeseník
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
- předpokládaný termín nástupu: leden 2022 (dohoda možná)
Zaměstnanecké výhody:
- služební byt
- možnost

odpovědět
Právník/právnička - přestupkář/ka na Odboru stavebního úřadu a územního plánován
Kontaktní osoba: Jan Kalina
Telefon: 584 498 108
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj