• P 
  • P 
  • právník samostatného oddělení Veřejných zakázek (referent) 

právník samostatného oddělení Veřejných zakázek (referent)

Zaměstnavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390

Kontakt: tel.: 225 776 686, e-mail: podatelna@uzsvm.cz
Upřesňující informace:
požadavky na uchazeče:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru právo
vhodné i pro absolventy
alespoň základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
znalost souvisejících právních předpisů výhodou (zákon o registru smluv, zákon o finanční kontrole, …)
praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou nikoliv podmínkou
spolehlivost, komunikační dovednosti, pečlivost, týmový duch a kritické myšlení
uživatelská znalost práce s PC (MS Office, internet)
vynikající písemný a ústní projev v českém jazyce
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

charakteristika pracovního místa:

komplexní zajišťování agendy veřejných zakázek zadávaných Úřadem mimo režim i podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména zpracování zadávací dokumentace, provádění úkonů zadavatele v zadávacím řízení (administrace), komunikace s dodavateli v rámci vyřizování dotazů, řešení námitek, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže apod.)
příprava metodik a interních předpisů Úřadu při zadávání veřejných zakázek
metodická podpora kolegů a kolegyň z ostatních útvarů v rámci Úřadu
připomínkování obecně platných právních předpisů týkajících se oblasti veřejných zakázek

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a dále osobní přípl

odpovědět
právník samostatného oddělení Veřejných zakázek (referent)
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha