• P 
  • P 
  • PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv 

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - výhodou
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, ASPI)
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitos

odpovědět
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj