• P 
  • P 
  • Právník 

Právník

Zaměstnavatel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633

Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu: podatelna@zuova.cz

Pracovní náplň:
• poskytování komplexního právního poradenství při zajištění běžné agendy státní příspěvkové organizace zdravotnického charakteru s širokou územní působností a různorodou právní problematikou,
• příprava a posuzování smluvních dokumentů, podání, rozhodnutí, zejména v oblasti práva občanského, správního, pracovního, zdravotnického, obchodního a majetkového,
• zastupování a jednání před soudy a správními orgány,
• vyřizování žádostí, odvolání nebo námitek, podnětů a stížností,
• vymáhání pohledávek,
• tvorba interních předpisů.

Očekáváme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském programu oboru právo,
• znalost právních předpisů souvisejících s hospodařením s majetkem státu– podmínkou,
• znalost právní úpravy v oblasti práva na informace podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím – podmínkou,
• znalost zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zkušenosti s procesem vedení zadávacího řízení na straně zadavatele – výhodou
• zkušenost ze státní příspěvkové organizace – výhodou,
• znalost zdravotnického a správního práva – výhodou,
• znalost práce na PC (MS Office, ASPI),
• komunikační schopnosti,
• schopnost vysokého pracovního nasazení,
• samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,
• trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
• zajímavou a odpovědnou práci ve státní příspěvkové organizaci,
• možnost podílet se na zlepšování procesů v rámci celé organizace,
• možnost dalšího odborného vzdělávání a osobního rozvoje,
• pružnou pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené,

odpovědět
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj