• P 
  • P 
  • PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA odboru kancelář primátora MMPv 

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA odboru kancelář primátora MMPv

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Požadavky:
. ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo – podmínkou
. praxe v právní oblasti podmínkou – a to s ohledem na náplň práce dané pozice, která zahrnuje právní poradenství pro vedení města a účast na jednáních orgánů města (rada a zastupitelstvo města)
. znalost a orientace v právních předpisech:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
. zkušenosti z oblasti veřejné správy - výhodou
. dobré komunikační schopnosti a písemná právní argumentace
. spolehlivost a aktivní přístup k řešení zadaných úkolů
. orientace a schopnost pracovat v právních systémech (např. ASPI)
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost využívá

odpovědět
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA odboru kancelář primátora MMPv
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj