• P 
  • P 
  • asistent/asistentka soudce 

asistent/asistentka soudce

Zaměstnavatel: Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká 284

Náplň práce:
- provádění úkonů souvisejících s rozhodovacími činnostmi při výkonu soudnictví v rozsahu vymezeném zákonem,
- pro přiděleného soudce výkon právních expertiz a dalších odborných právnických činností spojených s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním zákonem vyššímu soudnímu úředníkovi,
- plnění dalších ústních i písemných příkazů nadřízeného pracovníka udělených v souladu s druhem a povahou sjednané práce.
Kvalifikační předpoklady:
- státní občanství ČR,
- plná svéprávnost k právním úkonům,
- trestní a morální bezúhonnost,
- dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva získané v ČR na právnických fakultách, obor právo a právní věda nebo obor české právo,
- základní znalost práce na PC: MS Office Word, Outlook,
- samostatnost, pečlivost.

Zaměstnanecké výhody:
- možnost nastavení osobního příplatku po zapracování,
- pět týdnů dovolené na zotavenou,
- pět dnů indispozičního volna,
- příspěvek na stravování,
- příspěvek na produkt spoření na stáří,
- pevná pracovní doba (od 7:00 do 15:30 hod.),
- sebevzdělávání prostřednictvím Justiční akademie.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, v níž uvede:
- jméno a příjmení,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- kontaktní telefon a email,
- datum a podpis uchazeče.
K žádosti uchazeč připojí:
- strukturovaný životopis,
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (prostá kopie),
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (tj. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

odpovědět
asistent/asistentka soudce
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Jihočeský kraj